Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, OCMW Halle en OCMW Sint-Pieters-Leeuw hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle en Sint-Pieters-Leeuw binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.


Nieuws

Infoavond en groepsaankoop ‘Energie besparen door glas en schrijnwerk’

We beseffen niet altijd dat de keuze van beglazing en raamprofielen in grote mate mee ons wooncomfort bepaalt. Met glas kan je niet alleen de warmte binnenhouden, maar je ook beschermen tegen zomerse hitte, geluidshinder, inbraak enzovoorts.

 

Tijdens deze infoavond vertellen we je alles over de mogelijkheden van isolerende beglazing in bestaande raamkaders, de mogelijkheden van veiligheidsglas, zonwerende beglazing, houten, PVC en aluminium frames, dakvlakramen en lichtkoepels.
 

20 jaar aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap

Aanpassingspremies zijn nuttig instrument

De aanpassingspremies stimuleren ouderen en personen met een handicap om zolang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Voorbeelden van aanpassingen:

BTW-verhoging voor elektriciteit

Op 1 september 2015 wijzigt het BTW-tarief voor elektriciteit van 6% naar 21%. Dit is het geval voor:

  • voor elektriciteit (dus niet voor gas – voor gas is en blijft het 21%)
  • voor verbruik vanaf 1/9/2015
  • door alle leveranciers (commerciële en sociale) in België aangezien dit verplicht toe te passen is.

 Wat verandert er bij de sociale leverancier?

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie

Op vrijdag 3 juli 2015 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing om vanaf 1 november 2015 een nieuwe Vlaamse renovatiepremie in te voeren.

Let op: die beslissing is voorlopig en dus nog niet definitief. Na het inwinnen van de nodige adviezen zal de Vlaamse Regering, waarschijnlijk in september of oktober, een definitieve beslissing nemen en kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Gezond water - ook jouw zorg!

Vervang je loden leidingen

Renovatiepremie

In principe zou er vanaf deze maand, juni 2015, meer informatie ter beschikking zijn over de nieuwe renovatiepremie. We kregen de voorbije weken reeds verschillende vragen hierover. Op dit ogenblik hebben wij echter nog geen informatie gekregen van de Vlaamse Overheid. 

Indien U op de hoogte gehouden wenst te worden van de verdere evolutie over deze  wijzigingen, kan U zich inschrijven op ons e-mailadres, wij sturen U van zodra er nieuws is een mail met de aanpassingen die worden doorgevoerd. 

Huurkrantje

Wekelijks gaan wij via het internet op zoek naar huurwoningen in Halle en Sint-Pieters-Leeuw onder de 750 euro/maand.

Klik op bovenstaande afbeelding om het laatste huurkrantje te bekijken.

Vlaamse Energielening (voorheen FRGE-lening): uitbreiding.

Vanaf 1 juli 2015 kan de Vlaamse Energielening (voorheen FRGE-lening) ook aangevraagd worden voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Bovendien kunnen aanvragers uit kwetsbare doelgroepen de lening eveneens aanvragen voor energiezuinige huishoudtoestellen (koelkast, diepvriezer, wasmachine), telkens met energielabel A+ of beter. De noodzaak moet dan wel eerst worden aangetoond door een energiescan. 

Meer info over de lening? 

3wplus

Woonanalyse Sint-Pieters-Leeuw

Woonwinkel Zennevallei heeft nu ook voor Sint-Pieters-Leeuw een woonanalyse opgemaakt. Opvallende conclusies zijn de grote bevolkingsaangroei (nu meer dan 33 000 inwoners) en de immigratiedruk vooral vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Rentevoet van het Vlaams Woningfonds is gedaald ....

De rentevoet voor de sociale woonleningen van het Vlaams Woningfonds is gedaald tot 2%.

Provincie verhoogt woonkwaliteit voormalige weekendverblijven. OPROEP VOOR KLEINSCHALIG WONEN

Ontwerp jij een betaalbare woning?

Houten chalets en vertimmerde woonwagens. Veel mensen die

op voormalige campingsites of in weekendverblijfparken wonen,

hebben het niet zo comfortabel. De provincie Vlaams-Brabant

maakt niet alleen werk van het wettelijke kader met het Provinciale

Ruimtelijke Uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en

residentiële woonwagenterreinen’, ze wil ook wat doen aan de

woonkwaliteit. Daarom doet de provincie een open oproep:

 

Kleinschalige wooneenheden

Ontwerp kleinschalige wooneenheden van 80m² en 240m³

Pagina's