Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.


Nieuws

Een woning huren...

Geïnteresseerd in het huren van een woning? Enkele aandachtspunten op een rijtje.

 

Bij het huren van een woning wordt er een schriftelijke huurovereenkomst en een plaatsbeschrijving opgemaakt. In de schriftelijke overeenkomst moeten minstens volgende gegevens staan:

 

            - de identiteit van de huurder en de verhuurder;

            - de begindatum van het contract;

            - een opsomming van alle lokalen van de woning;

            - de huurprijs.

 

Woonstudie Halle

Met de woonstudie zet de stad Halle de krachtlijnen uit voor een lokaal woonbeleid.

Een woonbeleid moet gericht zijn op de lokale context en uitdagingen maar ook rekening houden met bovenlokale ontwikkelingen en dynamieken. Vooral dit laatste is een niet te onderschatten factor in Halle. Halle is niet enkel een stedelijk centrum ten aanzien van de eigen deelgemeenten Buizingen en Lembeek en ten aanzien van de ruimere omgeving, maar Halle ondervindt ook onmiskenbaar de invloed van Brussel.

Wijzigingen kaderbesluit sociale huur

Het kaderbesluit sociale huur wordt gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 2013. Deze wijzigingen zijn in het Belgisch staatsblad verschenen en zij worden van kracht op 23 december 2013, met uitzondering van de wijzigingen in kader van de versnelde toewijzing (inwerkingtreding 1 januari 2014) en de huurwaarborgregeling (inwerkingtreding 1 maart 2014).

 

Deze wijzigingen kunnen belangrijk zijn voor u als (kandidaat-) huurder van een sociale woning. Een aantal wijzigingen op een rijtje:

 

Laat je niet in de (huur)val lokken!

Wees voorzichtig wanneer je via het web zoekt naar een huurwoning of appartement. Regelmatig krijgt de Woonwinkel Zennevallei meldingen dat oneerlijke personen via valse advertenties, huurders in de val willen lokken. 

 

Enkele tips bij je zoektocht naar een huurwoning via het web:

Pagina's