19/05/2017: Hervorming Vlaamse Energielening goedgekeurd

Na de zesde staatshervorming, werd de energielening een gewestelijke in plaats van een federale bevoegdheid. Het huidige systeem is sinds 2015 in voege: Energiehuizen verstrekken vandaag goedkope leningen voor energetische renovaties en investeringen in hernieuwbare energie aan 2%. De sociale doelgroep leent renteloos en kan beroep doen op ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de werken.

De Vlaamse regering hervormt dat systeem nu, zoals in het regeerakkoord staat. In eerste instantie breidt de Vlaamse Regering de energieleningen uit. ‘We verlengen de afbetalingstermijn van vijf naar acht jaar. En zelfs naar tien jaar voor de sociale doelgroep. Zo verkleinen we het maandelijks af te betalen bedrag. Ten tweede verhogen we het leenbedrag van 10.000 naar 15.000 euro. Op die manier kunnen mensen in één beweging verschillende energiemaatregelen nemen. Ten derde breiden we de sociale doelgroep uit naar iedereen die geniet van het sociaal tarief van gas en elektriciteit én naar alle huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro’, aldus minister Tommelein.

Maar de belangrijkste nieuwigheid is misschien wel dat ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen tot eind 2019 energieleningen kunnen afsluiten, en dat aan 1 procent. ‘Zij kunnen niet altijd terecht bij een bank. Het is nochtans cruciaal dat ook verenigingen hun gebouwen energie-efficiënter maken’, zegt Bart Tommelein.

Vanaf 1 januari 2019 zullen alleen de sociale doelgroep en verenigingen nog energieleningen krijgen bij de Energiehuizen. Alle andere geïnteresseerden worden doorverwezen naar de banken. Naar aanleiding van de Klimaat- en Energietop 1 december vorig jaar, overtuigde de minister enkele banken om zelf voordelige energieleningen aan te bieden, sommige zelfs onder de 2%. Voor wie vanaf 2019 geen banklening krijgt, voorziet de Vlaamse regering wel een vangnet. Zij kunnen ook na 2019 nog bij de Energiehuizen terecht. De rentevoet waaraan ze kunnen lenen zal marktconform zijn en de wettelijke rente volgen.

De hervorming van energieleningen heeft gevolgen voor de Energiehuizen. Door het wegvallen van de 2%-leningen zullen zij vanaf januari 2019 minder om handen hebben. Ze krijgen een nieuwe rol: die van uniek loket voor energie. Ze zullen informeren, communiceren en álle Vlamingen die erom vragen ontzorgen bij hun energetische renovaties. Sommige energiehuizen bieden deze diensten nu al aan, maar vanaf 2019 behoort het tot hun basistakenpakket.