Wijzigingen energiepremies 2021!

Wie plannen heeft om zijn woning energiezuinig te verbouwen, kan ook in 2021 nog een premie aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Voor deze premies zijn er geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden. Enkel bestaande woningen komen in aanmerking.


Bestaande premies
De huidige premies en bedragen blijven hetzelfde volgend jaar. Enkel voor het zelf plaatsen van dakisolatie kan u geen premie meer aanvragen. Alle werken moeten nu worden uitgevoerd door een aannemer om een premie te kunnen ontvangen.

Bovendien, wie binnen een termijn van 5 jaar 3 nieuwe investeringen (uiteraard uit de lijst van werken die in aanmerking komen voor een premie) uitvoert, kan aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus.

Nieuwe premies
Premie zonnepanelen
Tot 2024 kan u een premie aanvragen voor zonnepanelen. De premie is bedoeld voor kleinere installaties van zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.

In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro. Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten.

Energie labelpremie
Eigenaars die in 2021 een woning kopen of erven die niet energiezuinig is, die binnen 5 jaar grondig renoveren en het EPC-label aanzienlijk verbeteren krijgen een extra premie. Het bedrag is afhankelijk van de EPC waarde bij aankoop (D, E of F) en de EPC waarde na renovatie (A, B of C). De premie bedraagt maximaal €5000. Voor beschermde afnemers wordt dit verhoogd tot maximaal €6000.

Voor de vernieuwde voorwaarden van de verschillende premies én de aanvraagformulieren, kan u terecht op de website van Fluvius:  www.fluvius.be. U kan de premies ook elektronisch aanvragen op de website


Voor meer concrete vragen en informatie over al deze wijzigingen, nieuwe aanvraagdocumenten en hulp bij de aanvraag kan u bij ons terecht.