Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse overheden

Eén van de instrumenten die worden aangereikt door het decreet Grond – en pandenbeleid ter realisatie van sociale woningbouw is het gemeentelijk actieprogramma. Artikel 4.1.7 van het Decreet Grond – en Pandenbeleid verplicht elke gemeente, voor haar grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en optioneel deze van Vlaamse semipublieke rechtspersonen te berekenen en deze, indien nodig, in te zetten voor sociale woningbouw.


In 2016 werd er voor zowel Halle als Sint-Pieters-Leeuw werk gemaakt van een gemeentelijke actieprogramma. Er werd een inventaris opgemaakt van de bebouwbare bouwgronden in handen van Vlaamse overheden. Ook de onbebouwde percelen in eigendom van sociale woonorganisaties en Vlabinvest apb werden opgenomen in deze inventaris.  De percelen werden geïnventariseerd als onmiddellijk bebouwbaar, op termijn bebouwbaar en niet bebouwbaar. In het actieprogramma wordt elk deelgebied van de stad in kaart gebracht met een visualisatie van de percelen. Hiernaast is er een gedetailleerde bespreking van de percelen of clusters van percelen per publiek bestuur. Aan deze inventaris werden tenslotte enkele mogelijk acties gekoppeld naar de toekomst toe.


Het actieprogramma van Sint-Pieters-Leeuw werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27/10/2016; dat van Halle op de gemeenteraad van 29/11/2016. Klik hieronder op de linken voor het raadplegen van de actieprogramma's.


ACTIEPROGRAMMA HALLE

ACTIEPROGRAMMA SINT-PIETERS-LEEUW