Decreet grond-en pandenbeleid

Het IGS Woonbeleid Zennevallei is verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.