20 jaar aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap

Aanpassingspremies zijn nuttig instrument

De aanpassingspremies stimuleren ouderen en personen met een handicap om zolang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Voorbeelden van aanpassingen:

  • Aanpassingen aan het sanitair zoals het plaatsen van een douche of aangepaste wc.
  • Plaatsen van een traplift.
  • Wegwerken van hinderlijke drempels.
  • Plaatsen van een motor voor het automatiseren van rolluiken of garagepoort.

Sinds 1 juli 2015 is het provinciale reglement “aanpassingspremie voor ouderen en personen met een handicap” gewijzigd.

De leeftijdsgrens werd opgetrokken van 60 naar 65 jaar. Hiermee is het reglement afgestemd op de verbeterings- en aanpassingspremies van de Vlaamse overheid.

Verder komen bij het automatisatie van garagepoort en/of rolluiken alleen de automatisatie zelf en niet meer de rolluiken of garagepoort in aanmerking.

Steeds meer aanvragen

Het aantal aanvragen steeg opmerkelijk de afgelopen 5 jaren van minder dan 500 aanvragen in 2010 tot meer dan 1.000 aanvragen in 2014. Toch geeft de provincie Vlaams-Brabant aan dat er een ongelijke geografische spreiding is in kader van deze aanvragen.

Aantal toegekende provinciale aanpassingspremies in verhouding tot de bevolking van 65 jaar en ouder (periode 2010-2014): donkerder is meer

Ouderen en personen met een handicap in de rand rond Brussel maakten de voorbije vier jaar veel minder dan elders in de provincie gebruik van de aanpassingspremie. Bovendien blijken de gemeenten met de minste aanvragen juist de gemeenten te zijn met de meest kwetsbare ouderen (ouderen die een tegemoetkoming ontvangen).

Wenst u meer informatie over deze premie of wenst u advies op maat?  Woonwinkel Zennevallei helpt u graag verder!