Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed

Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. U kunt de premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. De overgangsregeling geldt tot 1 februari 2016.

De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie onderscheidt vier categorieën werken die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming:

1.      De structurele elementen van de woning: funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;

2.      Het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer;

3.      Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren;

4.      De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in de badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Per categorie van werken is er een premie van maximaal 2.500 euro. Wie als eigenaar-bewoner een netto jaarinkomen heeft van minder dan 29.030 euro, heeft recht op een hogere premie per categorie (3.333 euro), uiteraard steeds met een maximale totaalpremie van 10.000 euro.

De premie is in twee keer aan te vragen. Tussen de twee aanvragen moet er minstens een jaar en maximaal twee jaar liggen.

Overgangsregeling

Wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst, kan tot 1 februari 2016 genieten van een overgangsregeling.  Die renoveerders kunnen een renovatiepremie aanvragen onder de oude voorwaarden.

De definitieve beslissing van de Vlaamse Regering verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 december 2015 kunt u een aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen. De aanvraagformulieren kunt u vanaf die datum vinden u op www.wonenvlaanderen.be.