Subsidiedossier Woonbeleid Zennevallei 2020-2025

Op 16 november 2018 werd het nieuw besluit lokaal woonbeleid goedgekeurd, dat een raamwerk vormt voor het gemeentelijk woonbeleid, met Vlaamse beleidsprioriteiten voor de nieuwe beleids- en beheerscyclus en een verfijnd kader voor de subsidiëring van de intergemeentelijke samenwerking voor de periode 2020-2025.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient er werk gemaakt te worden van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten:

1. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
2. werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen

Er werd in 2019 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend door IGS Woonbeleid Zennevallei bij Wonen Vlaanderen voor de periode 2020-2025. Het subsidiedossier, dat werd goedkeurd door de Vlaams minister van wonen op 19 december 2019, kunt u hier raadplegen.

Per beleidsprioriteit dienen de gemeenten werk te maken van een aantal verplichte activiteiten, die worden opgesomd in het subsidiedossier op p. 3 t.e.m. 5. Via de engagementsverklaring, opgenomen op p. 2 van de subsidieaanvraag, verklaren de deelnemende gemeenten zich akkoord met de uitvoering van deze verplichte activiteiten. Naast het verplichte pakket bevat het besluit lokaal woonbeleid voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten een aantal mogelijke aanvullende activiteiten (zie omschrijving vanaf p.10).