Bindend Sociaal Objectief

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd.

Bij de nulmeting in Halle (31/12/2007) bedroeg de procentuele verhouding van het sociaal huuraanbod ten opzichte van het aantal huishoudens 6,84%. Het BSO sociale huurwoningen komt neer op 265 bijkomend te realiseren sociale huurwoningen.  

In Sint-Pieters-Leeuw was er bij de nulmeting van 31/12/2007 een totaal van 888 sociale huurwoningen (SHM+SVK)  en bedroeg de procentuele verhouding 7,10%. Het BSO sociale huurwoningen komt neer op 221 bijkomende sociale huurwoningen.

In de gemeente Beersel tenslotte was er bij de nulmeting een totaal sociaal huuraanbod van 351 en bedroeg de procentuele verhouding 3,81%. Het BSO komt neer op 162 bijkomende sociale huurwoningen.

Om de twee jaar vindt er voor elke gemeente een voortgangstoets plaats met betrekking tot dit bindend sociaal objectief. Uit de voortgangstoets van 2022 bleek dat Halle het BSO zal overschrijden. Sint-Pieters-Leeuw en Beersel dienden een plan van aanpak op te maken, dat vervolgens positief werd beoordeeld door Vlaanderen.

Plan van aanpak Beersel

Plan van aanpak Sint-Pieters-Leeuw

In Halle werd er in 2020 een sociaal woonbeleidsconvenant aangegaan voor het realiseren van bijkomend sociaal woonaanbod.

De definitieve resultaten van de voortgangstoets 2022 kunt u hier raadplegen.