Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document. Het geeft aan of de woning voldoet aan de gewenste veiligheid– en gezondheidsnormen van de Vlaamse Wooncode. Het attest kan alleen worden afgeleverd na een conformiteitsonderzoek van de huurwoning.

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen voor zowel de huurder als de verhuurder. De huurder weet dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen en zijn verhuurder is zeker dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning op dat moment conform was. Dit conformiteitsattest is 10 jaar geldig, of kan beperkt worden in tijd als er uit het technisch verslag blijkt dat er kleine gebreken zijn vastgesteld.

De woning moet voldoen aan volgende normen:

1. Geen ernstige gebreken die de levensomstandigheden bewoner negatief beïnvloeden;
2. EPC met voldoende lage scoren:

  • 600 voor een open bebouwing
  • 550 voor een halfopen bebouwing
  • 450 voor een gesloten bebouwing
  • 400 voor een appartement

Indien geen EPC aanwezig: zichtbare dakisolatie van min. 3cm en overal dubbele beglazing

3. De woning beschikt over een rookmelder.


De woning mag niet verhuurd worden als ze niet conform is. Wordt de woning toch verhuurd of ter beschikking aangeboden met het oog op bewoning, dan is de verhuurder strafbaar.


U kan een conformiteitsattest via deze link aanvragen bij Woonwinkel Zennevallei voor huurwoningen in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Onze technisch adviseur komt dan langs om de woning te controleren. Dit is gratis.