Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document. Het geeft aan of de woning voldoet aan de gewenste veiligheid– en gezondheidsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. Het attest kan alleen worden afgeleverd na een conformiteitsonderzoek van de huurwoning.

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen voor zowel de huurder als de verhuurder. De huurder weet dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen en zijn verhuurder is zeker dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning op dat moment conform was. Dit conformiteitsattest is 10 jaar geldig, of kan beperkt worden in tijd als er uit het technisch verslag blijkt dat er kleine gebreken zijn vastgesteld.

De woning mag niet verhuurd worden als ze niet conform is. Wordt de woning toch verhuurd of ter beschikking aangeboden met het oog op bewoning, dan is de verhuurder strafbaar.

In Halle is er een verplichting van het conformiteitsattest ingevoerd sinds 1 januari 2021. De verplichting is gefaseerd ingevoerd. Alle info vindt u hier

U kan een conformiteitsattest via deze link aanvragen bij Woonwinkel Zennevallei voor huurwoningen in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Onze technisch adviseur komt dan langs om de woning te controleren. Dit is gratis.

!LET OP: ALVORENS EEN CONFORMITEITSATTEST AAN TE VRAGEN DIENT U EERST EEN ZELFCHECK TE DOEN