Medewerkers

 

 

Els Lehouck

Coördinator

Het project heeft betrekking op het nemen van acties ter realisatie van een divers & betaalbaar woonaanbod, het organiseren van lokaal woonoverleg, het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving en het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening. Als coördinator is Els verantwoordelijk voor de leiding van het project en het team en het opstellen en uitvoeren van een beleidsplan rond wonen. Daarnaast zorgt ze voor een goede afstemming tussen de deelnemende besturen.
 

Patrick Vinck                                           Iannis Devogel

Technisch adviseur                                               Deskundige woonkwaliteit

Patrick en Iannis zijn aangesteld als woningcontroleurs. Je kan bij hen terecht voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken in jouw (huur)woning. Een woning moet immers voldoen aan de Vlaamse kwaliteits- en veiligheidsnormen. Daarnaast staan deze technisch deskundigen in voor technisch advies met betrekking tot renovatie en woningaanpassing. Ook andere acties rond woningkwaliteit, zoals de inventarisatie en aanpak van verwaarloosde panden en het organiseren van dossieroverleg met de verschillende gemeentelijke diensten, worden door hen opgenomen.

 

                  

Farah Severs                                                            Lynn Leuyckx

Woonbegeleiders

De woonbegeleiders staan in voor informatieverstrekking aan het woonloket. Ze helpen je er graag verder met al je vragen over wonen. Men kan aan het loket terecht voor ondermeer inschrijven voor een sociale woning, renovatiepremies, hulp bieden met de zoektocht naar een geschikte woning of voor algemene informatie over het huren van een woning. Daarnaast worden de woonbegeleiders ingezet op andere taken binnen het  project, zoals de begeleidingen binnen de doorgangswoningen van het OCMW en het overleg met de sociale woonactoren.

 

De woonwinkel Zennevallei wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de provincie  Vlaams–Brabant en is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de stad Halle, de gemeente Beersel en de OCMW’s van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel.

 

          

 

Stad Halle

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw