Onroerende voorheffing

Wat?

In bepaalde gevallen kunt een vermindering van de onroerende voorheffing genieten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u eigenaar bent van een bescheiden woning. Andere verminderingen zijn specifiek naar de bewoner van de woning gericht. Dat kan de eigenaar zelf zijn of een huurder. Als het over een huurwoning gaat komt de vermindering dus ten goede van de huurder. Omdat de onroerende voorheffing echter niet ten laste van de huurder valt, wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder (eigenaar) en mag de huurder het bedrag aftrekken van de huurprijs.

Voor wie?

  • Voor woningen waar een gehandicapte persoon op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft.
  • Voor gezinnen met minstens 2 kinderbijslaggerichtigde kinderen.
  • Voor groot-oorlogsverminkte gezinsleden.

Hoe aanvragen?

U kan de vermindering van onroerende voorheffing met 5 jaar terugwerkende kracht aanvragen. Hiervoor dient u een brief te versturen naar de Vlaamse belastingdienst.

Indien u de vermindering wil aanvragen voor de toekomst dient u het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.