Subsidie provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt onze werking door middel van een jaarlijkse subsidie. De subsidie ondersteunt activiteiten en projecten rond de thema's kernversterking, kleinschalig wonen, woningdelen en klimaat en duurzaamheid.

In kader van de subsidie voor de periode 2023-2025 werd er een afsprakennota opgemaakt.

De rapportering van onze afsprakennota uit werkingsjaar 2022 vindt u hier