Subsidiedossier Vlaanderen IGS Woonbeleid Zennevallei 2020-2025

 

Boek 2, Deel 2, Titel 4 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 bevat de subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, die overeenstemt met de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient er werk gemaakt te worden van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten:

1. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
2. werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen

Er werd in 2019 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend door IGS Woonbeleid Zennevallei bij Wonen Vlaanderen voor de periode 2020-2025. Het subsidiedossier, dat werd goedkeurd door de Vlaams minister van wonen op 19 december 2019, kunt u hier raadplegen.

Per beleidsprioriteit dienen de gemeenten werk te maken van een aantal verplichte activiteiten. Daarnaast is er ook een aanvullend activiteitenpakket mogelijk, die concreet zijn uitgeschreven in het subsidiedossier.

Jaarlijks wordt er een rapportering opgemaakt in kader van verantwoording van de subsidies naar het agentschap Wonen in Vlaanderen toe. De laatste rapportering (werkingsjaar 2023) kunt u hier raadplegen.