Sociaal huren

De Woonmaatschappij
Een sociale huurwoning is een woning voor mensen met een lager inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een sociale woning kan zowel een studio, appartement als een gezinswoning zijn.
Sinds juli 2023 mag er per gemeente of stad nog maar 1 organisatie sociale woningen bouwen, (doorver)verhuren en verkopen: de Woonmaatschappij.
Woonpunt zennevallei is de Woonmaatschappij in onze regio. Het werkingsgebied omvat 7 gemeenten: Halle, Beersel, Sint-Pieters-leeuw, Sint-Genesius-Rode, Pepingen, Drogenbos en Linkebeek.

               


Om een sociale woning te huren dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden:
1. Je bent meerderjarig én ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
2. Je gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan: hier vindt u de actuele cijfers.
3. Je spreekt Nederlands of je wil Nederlands leren.
4. Je mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten.
Op deze voorwaarde bestaan er enkele uitzonderingen (bv. onteigeningen, verworven na een erfenis, eigendom samen met ex-partner,…)

Er zijn 2 systemen die de samenstelling van de wachtlijst bepalen.

  • Binnen het eerste systeem speelt de lokale binding een rol. Dit houdt dus rekening met hoe lang de kandidaat-huurder in de gemeente woonachtig is. In de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel wordt het gemeentelijk toewijzingsreglement toegepast.
  • Binnen het tweede systeem, wat een beperkt aantal toewijzingen omvat, kan er enkel een sociale woning toegewezen worden aan specifieke categoriëen van kandidaat huurders op basis van woonnood

Wil je een sociale woning huren?
In deze bijlage vindt u alle info over wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning.
Hier vindt u het inschrijvingsformulier terug.

U kan ook langskomen bij Woonwinkel Zennevallei. Wij bekijken samen met u de voorwaarden en mogelijkheden. We begeleiden je bij je inschrijving bij De Woonmaatschappij en vullen samen met jou de nodige formulieren in.
Als u langskomt vergeet dan zeker niet uw identiteitskaart, inkomstenbewijzen van de laatste 6 maanden en eventueel een bewijs van uw woonnood.

U kan ook langsgaan bij de Woonmaatschappij. Hier vindt u de openingsuren en contact gegevens van Woonpunt Zennevallei.