Sociaal huren

Een sociale huurwoning is een woning voor mensen met een lager inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een sociale woning kan zowel een studio, appartement als een gezinswoning zijn.

Je kan je inschrijven voor het huren bij de sociale huisvestingsmaatschappij en/of bij een sociaal verhuurkantoor. Er zijn verschillende organisaties die sociale woningen verhuren. Meer informatie vindt u hier.

Om een sociale woning te huren dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden:

1. Je bent meerderjarig én ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

2. je gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan:

- €25 850 wanneer je alleenstaande bent zonder persoon ten laste

- €28 015 voor alleenstaanden met een handicap

- €38 773 voor alle anderen, verhoogd met €2167 per persoon ten laste

3. Je spreekt Nederlands of je wil Nederlands leren

4. Je mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten. 

 

Ben je geïntereseerd in het huren van een sociale woning? Ga langs bij de maatschappij of kom eens langs bij Woonwinkel Zennevallei. Wij kunnen je helpen bij je aanvraag.