Gratis verzekering gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen is er voor wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of renoveren van een woning. Ze helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten bij de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden
U moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de kredietinstelling het geld (of een deel van het geld) aan u ter beschikking stelt. Bij nieuwbouw geldt de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt.

Het geleende bedrag is:
• minimaal 50.000 euro voor het bouwen, het kopen of het kopen en renoveren van een woning
• minimaal 25.000 euro voor de renoveren van uw woning.
Het moet gaan om uw enige woning die in het Vlaams Gewest ligt. De woning is uw hoofdverblijfplaats of zal dit worden. De geschatte verkoopwaarde door de bank is niet hoger dan 378.120 euro.

Hoe aanvragen?
Vanaf 1 januari 2023 vraagt u de Verzekering Gewaarborgd Wonen bij het Vlaams Woningfonds aan. U doet een aanvraag dan digitaal via de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure
U ontvangt binnen de 2 weken na de ontvangst van uw aanvraag een bevestiging. 30 dagen later ontvangt u een tweede brief, waarin men bevestigt of uw dossier volledig is of bijkomende documenten moeten bezorgd worden. Zodra uw dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen. Als u tot de verzekering wordt toegelaten, dan bent u voor 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop Wonen-Vlaanderen uw aanvraag heeft ontvangen.

Tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 euro per maand. Het bedrag vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.
De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald. U kunt maximaal 36 maanden een tussenkomst krijgen.

 

Meer informatie