Discriminatie op de huurmarkt

Voor vele verhuurders kan het vinden van een huurder heel wat kopzorgen en vragen met zich meebrengen. Nadat ze in het verleden zelf negatieve ervaringen hebben opgedaan of hebben vernomen van anderen, willen sommige verhuurders de risico’s beperken. Dat doen ze dan door de huurders te selecteren volgens criteria die zij relevant achten, maar waarbij er wel sprake is van discriminatie. DIt is het geval als iemand wordt benadeeld op basis van bijvoorbeeld huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, geaardheid of vermogen.

Om discriminatie tegen te gaan, mag de verhuurder enkel informatie vragen die noodzakelijk is voor de verhuring, zoals de identiteit, de woonplaats en het inkomen van de kandidaat-huurder. Bij het inkomen van de kandidaat-huurder, mag de verhuurder alleen vragen naar de hoogte van het inkomen, niet naar de aard of de bron ervan (bv. een uitkering). De verhuurder mag ook nooit vragen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de kandidaat-huurder.

Wilt u als eigenaar zeker zijn dat u enkel noodzakelijke informatie vraagt? Maak gebruik van de inlichtingenfiche.

Vermoedt u dat u als (mogelijke) huurder tijdens uw woningzoektocht gediscrimineerd wordt? Meld het hier.

Meer informatie?