Verplicht conformiteitsattest huurwoningen Halle

Een conformiteitsattest wordt verplicht voor alle huurwoningen in de Stad Halle. Dit moet ervoor zorgen dat de huurwoning aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet.

Deze verplichting wordt ingevoerd voor alle nieuwe huurovereenkomsten of verlengingen vanaf 1 januari 2021 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de huurwoning:
- Vanaf 1 januari 2021 voor huurwoningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar van 1971 en ouder);
- Vanaf 1 januari 2024 voor huurwoningen van 30 jaar en ouder (bouwjaar van 1994 en ouder);
- Vanaf 1 januari 2026 voor alle huurwoningen.

Indien de woning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest in de gevallen waar dit verplicht is zal er een GAS boete opgelegd worden.

U kan het volledig reglement hier vinden.

Op 1 december 2020 vond er een digitale infosessie plaats over het verplichte conformiteitsattest. De opname van dit webinar kan u hier raadplegen

!LET OP: ALVORENS EEN CONFORMITEITSATTEST AAN TE VRAGEN DIENT U EERST EEN ZELFCHECK TE DOEN

Een conformiteitsattest kan u aanvragen via het webformulier van de stad Halle