Woonbeleid

De Vlaamse wooncode verleent aan de gemeenten een regisseursrol met betrekking tot het ontwikkelen van een woonbeleid. Om via schaalvergroting de draagkracht hiertoe te vergroten werd er in 2013 het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Woonbeleid Zennevallei' opgericht tussen de gemeenten en OCMWs van  Halle en Sint-Pieters-Leeuw.  Op 1 januari 2019 is Beersel toegetreden tot het samenwerkingsverband. 

Het project 'Woonbeleid Zennevallei' verkrijgt zowel vanuit Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant subsidies ter ondersteuning van de werking. 'Woonbeleid Zennevallei' is hierdoor verantwoordelijk voor het uitvoeren van volgende doelstellingen binnen Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel:

 1) Het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie

 2) Het vergemakkelijken of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren.

 3) Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende actoren over
 - huuraangelegenheden,
 - sociaal huren, kopen en lenen,
 - actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting
 …

 4) Het verbeteren van de woonkwaliteit van het patrimonium.

 5) Het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

 6) Het aanbieden van sociaal en technisch advies op maat op vlak van wonen aan kwetsbare doelgroepen
 

De activiteiten van 'Woonwinkel Zennevallei' liggen dus ruimer dan alleen het ontwikkelen van een laagdrempelig woonloket voor de inwoners van het werkingsgebied, maar behelsen diverse aspecten binnen het woonbeleid. Deze worden onder deze rubriek nader toegelicht.