Woonbeleid

De Vlaamse codex Wonen verleent aan de gemeenten een regisseursrol met betrekking tot het ontwikkelen van een woonbeleid. Om via schaalvergroting de draagkracht hiertoe te vergroten werd er in 2013 het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonbeleid Zennevallei opgericht tussen de gemeenten en OCMW's van  Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Op 1 januari 2019 is Beersel toegetreden tot het samenwerkingsverband. 

Het project Woonbeleid Zennevallei verkrijgt zowel vanuit Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant subsidies ter ondersteuning van de werking. Woonbeleid Zennevallei is hierdoor verantwoordelijk voor het uitvoeren van volgende doelstellingen binnen Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel:

1) Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden

2) Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

3) Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen

4) De gemeenten ondersteunen met de ontwikkeling van hun woonbeleid

5) Lokaal woonoverleg organiseren

 

De activiteiten van Woonwinkel Zennevallei liggen dus ruimer dan alleen het ontwikkelen van een laagdrempelig woonloket voor de inwoners van het werkingsgebied, maar behelsen diverse aspecten binnen het woonbeleid.