Leegstand

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daarom streeft de stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel samen met Woonwinkel Zennevallei naar een betere leef- en woonomgeving. Zo trachten we het tekort op de woningmarkt tegen te gaan en treden we op tegen leegstand.

Er wordt er volop ingezet in het bestrijden van leegstand.  Wanneer er een pand gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden geen bewoning voorkomt in het bevolkingsregister, wordt de procedure tot eventuele opname in het leegstandsregister opgestart. Indien een woning opgenomen wordt op het register van leegstaande woningen zal de eigenaar een heffing moeten betalen.

Nadelen van leegstand
•langdurig leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving.
•je verliest als eigenaar huurgelden.
•leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning.
•je betaalt een belasting als de woning of het gebouw lang leegstaat.

Vrijstellingen of schrappingen

Je kan soms een vrijstelling van leegstandsheffing krijgen, bijvoorbeeld bij een verbouwing, aankoop van een leegstaande woning, een verblijf in een ouderenvoorziening, ...  Wanneer er een vermoeden van leegstand is, wordt er een plaatsbezoek gedaan, op basis van het verslag van dit bezoek zal de eigenaar aangeschreven worden. De eigenaar kan reageren op dit schrijven door bewijsstukken aan te leveren die bewoning aantonen of stukken die aangeven dat men in aanmerking kan komen voor een vrijstelling van de leegstandsheffing.

De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer je als eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw 6 maanden opnieuw bewoond is, het gebouw voor meer dan de helft wordt gebruikt of de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw.

Leegstand oplossen

Een leegstaand pand is nadelig voor de omgeving, maar ook voor u als eigenaar.  Tracht als als eigenaar te verhinderen dat je woning in het leegstandsregister wordt opgenomen. Eenmaal opgenomen in het register kan je je ook uit het register laten schrappen door onderstaande toe te passen.
•De woning of het gebouw zelf terug gebruiken. Mogelijks komt u in aanmerking voor eventueel premies om de woning terug bewoonbaar te maken.
•Verhuren: je kan verhuren, privé of verhuren zonder zorgen via een Sociaal verhuurkantoor (lees meer onder de rubriek informatie > verhuren aan een SVK)
•Verkopen:  Opgelet! Een woning die lang leeg staat, kan in waarde verminderen.

Meer weten over leegstand :

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (pdf Halle)

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (pdf Sint-Pieters-Leeuw)

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (pdf Beersel)


Of contacteer Woonwinkel Zennevallei.