Verhuren aan De Woonmaatschappij

Sinds 1/07/2023 zijn de sociale woningmaatschappij Woonpunt zennevallei en het Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant samengevloeid in 'De Woonmaatschappij'. De werking van het sociaal verhuurkantoor (SVK) wordt wel verder gezet binnen De Woonmaatschappij.

De Woonmaatschappij (vroegere SVK) huurt woningen op de private markt om ze onder te verhuren aan een kandidaat-huurder met een beperkt inkomen en een hoge woonnood.

Verhuren aan De Woonmaatschappij heeft verschillende voordelen:

  • Gegarandeerde huuropbrengst. Het SVK betaalt de huishuur stipt, ook als de woning niet onderverhuurd is of als de onderhuurder niet betaald heeft.
  • Onderhoud van uw woning. Bij het einde van de huurovereenkomst krijgt u uw eigendom terug in dezelfde staat als bij de aanvang van de huurovereenkomst, rekening houdend met normale slijtage. 
  • Nauwgezette opvolging van de huurders verplichtingen. 
  • Opname van alle administratieve beslommeringen.
  • Fiscale voordelen en mogelijke subsidies.
  • Begeleiding van de huurder.

Druk hier voor meer informatie over het verhuren aan De Woonmaatschappij.