Verhuren aan een SVK

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op de private markt om ze onder te verhuren aan een kandidaat-huurder met een beperkt inkomen en een hoge woonnood. 

Verhuren aan een SVK heeft verschillende voordelen:

  • Gegarandeerde huuropbrengst. Het SVK betaalt de huishuur stipt, ook als de woning niet onderverhuurd is of als de onderhuurder niet betaald heeft.
  • Onderhoud van uw woning. Bij het einde van de huurovereenkomst krijgt u uw eigendom terug in dezelfde staat als bij de aanvang van de huurovereenkomst, rekening houdend met normale slijtage. 
  • Nauwgezette opvolging van de huurders verplichtingen. 
  • Opname van alle administratieve beslommeringen.
  • Fiscale voordelen en mogelijke subsidies.
  • Begeleiding van de huurder.