Verwaarlozing

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstig zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten, …Verwaarlozing is dus een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of de woning valt buiten beschouwing. Het gaat bij verwaarlozing om elementen die van de openbare weg zichtbaar zijn.

Tot en met 2016 hield het Vlaams gewest een register bij van verwaarloosde woningen en gebouwen. De gemeente diende hiertoe jaarlijks een vermoedenslijst van verwaarloosde panden door te geven. Op 22 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om het beleid rond de bestrijding van verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december en is in werking getreden op 1 januari 2017. Het Gewest bepaalt alleen nog de hoofdlijnen en geeft de gemeenten verder volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden.

Verwaarloosde woningen en gebouwen geven een verloederde indruk aan leef- en woonomgeving. Overwegende dat het wenselijk is dat op het grondgebied van de gemeente het beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt en een geïntegreerd beleid wordt gevoerd ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing,  werd er in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel werk gemaakt van een gemeentelijk reglement betreffende registratie en heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen. Binnen deze reglementen wordt er nader toegelicht hoe de procedure van registratie en heffing op verwaarlozing verloopt. In bepaalde gevallen kan men vrijgesteld worden van deze heffing (bv. bij bewoning van de enige woning)

De reglementen kunt u hieronder raadplegen.

REGLEMENT VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN HALLE

REGLEMENT VERWAARLOOSDE ​WONINGEN EN GEBOUWEN SINT-PIETERS-LEEUW

REGLEMENT VERWAARLOOSDE ​WONINGEN EN GEBOUWEN BEERSEL