Stuurgroep en Beheerscomité

Beheerscomité
Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, het legt prioriteiten inzake beleid en de werking vast. De prioriteiten en werking worden rekening houdend met de plaatselijke situatie bepaald. Het beheerscomité bestaat uit één vertegenwoordiger van elk deelnemend bestuur. Om een vlotte informatiedoorstroming te bewerkstelligen worden ook de secretarissen van de deelnemende besturen steeds uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het beheerscomité.

Van ambtswege worden steeds de vertegenwoordigers van de dienst Wonen – Vlaanderen (Agentschap Wonen, Vlaams Gewest) en van de dienst Huisvesting van de provincie Vlaams-Brabant uitgenodigd. Zij nemen deel aan de overlegmomenten zonder stemgerechtigd te zijn.

In de huidige projectperiode (2016-2018) is de samenstelling als volgt:

Naam Functie Rol beheerscomité
Christophe Merckx Voorzitter OCMW Halle Voorzitter
Luc Deconinck Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw Ondervoorzitter
Guy Nechelput Schepen Halle Afgevaardigde
Eddy De Cock Raadslid OCMW Sint-Pieters-Leeuw Afgevaardigde
Jan De Winne Secretaris OCMW Halle  
Walter Vastiau Secretaris OCMW en gemeente Sint-Pieters-Leeuw  
Sonia Christians Secretaris stad Halle  
Kristoff Aesseloos Team lokale besturen Wonen Vlaanderen Afgevaardigde Wonen Vlaanderen
Jean-Pierre De Groef Bestuurssecretaris wonen Vlaams-Brabant​ Afgevaardigde provincie Vlaams-Brabant
Els Lehouck Cöordinator IGS Woonbeleid Zennevallei Secretariaat

 

 Stuurgroep
Er werd bij de aanvang van het project een ambtelijke stuurgroep opgericht met minstens één afgevaardigde per deelnemend bestuur. De stuurgroep heeft binnen het project een sturende werking, bereidt de vergaderingen van het beheerscomité voor en voert diens beleidsbeslissingen uit. De ambtelijke stuurgroep bestaat uit minstens één afgevaardigde per deelnemend stads-/gemeentebestuur.  De secretarissen van de deelnemende besturen worden steeds uitgenodigd om de stuurgroep bij te wonen en verkrijgen de verslagen, dit om een vlotte informatiedoorstroming te bewerkstelligen.

Van ambtswege worden steeds de vertegenwoordigers van de dienst Wonen – Vlaanderen (Agentschap Wonen, Vlaams Gewest) en van de dienst Huisvesting van de provincie Vlaams-Brabant uitgenodigd.

In de huidige projectperiode (2016-2018) is de samenstelling als volgt:

Naam Functie
Karolien Mettens Afdelingshoofd sociale projecten OCMW Halle
Marion Jansen Directeur Welzijn stad Halle
Marina Bosmans Afdelingshoofd Burgergerichte zaken Sint-Pieters-Leeuw
Erik Devillé Diensthoofd Sociale en Welzijnsdienst Sint-Pieters-Leeuw
Jolien Coppens Beleidsmedewerker OCMW Sint-Pieters-Leeuw
Jan De Winne Secretaris OCMW Halle
Walter Vastiau Secretaris OCMW en gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Sonia Christiaens Secretaris stad Halle
Kristoff Aesseloos Team lokale besturen Wonen Vlaanderen
Jean-Pierre De Groef Bestuurssecretaris wonen provincie Vlaams-Brabant
Els Lehouck Coördinator IGS Woonbeleid Zennevallei