Bewust omgaan met water loont

In het Sociaal Huis werden de prijzen uitgereikt van de wedstrijd “Water voor iedereen”. Drie gezinnen die het meeste water bespaard hebben, in verhouding tot hun gemiddeld verbruik, hebben een geldsom gewonnen die rechtstreeks overgemaakt wordt aan de watermaatschappij. Daarmee wordt een deel van hun jaarlijks gebruik betaald.

“Het is natuurlijk altijd leuk om een prijs te winnen maar de echte winst zit in de bewustwording over het belang van water, de prijs ervan en de mogelijkheden die er zijn om er spaarzaam mee om te springen. Bewust worden van waar wij mee bezig zijn, daar ging het hier om.” zo stelt Christophe Merckx, voorzitter van de Woonwinkel Zennevallei.

Zevenendertig huurders namen deel. Zij kregen een doucheteller en spaardouchekop geïnstalleerd. Door de intensieve begeleiding en bewustwording werd niet alleen het waterverbruik beperkt maar werden tevens lekken ontdekt en hersteld. Ook dit leverde en fikse besparing op. In totaal werd meer dan 10.000 liter water bespaard op twee maanden.

Paul Defranc, voorzitter van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw had de eer de winnaars hun prijs uit te reiken.

Dit project kwam tot stand in een samenwerking tussen Woonwinkel Zennevallei, OCMW Halle, OCMW Sint-Pieters-Leeuw en Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant. Het werd gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

Woonwinkel Zennevallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de Stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en hun respectieve OCMW’s.
 

 

https://editiepajot.com/regios/7/articles/57456