De wijk knapt op in Sint Rochus - Samen werken aan kwaliteitsvol wonen

Samen met de provincie Vlaams-Brabant en het OCMW Halle werkt de woonwinkel Zennevallei mee aan een project rond bouwblokrenovatie voor energiezuiniger en kwaliteitsvol wonen bij kansengroepen. Binnen dit project willen we verschillende woningen in de Halse Sint-Rochuswijk gaan renoveren met als prioritaire focus woningen van ouderen en mensen met een laag inkomen. 

Het project wordt getrokken en gefinancierd door de provincie, die streeft naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen.  Het ontbreekt de mensen vaak aan de nodige financiële middelen om de noodzakelijke investeringen aan hun woning te pre-financieren. Hierdoor gaan de vele tegemoetkomingen aan hen voorbij. Veelal zijn ook administratieve kennis en technisch inzicht afwezig. Daarom zette de provincie in Tienen en nu ook in Halle proefprojecten op voor bouwblokrenovatie voor kansengroepen.

Op basis van de inventaris van leegstaande, verkrotte en verwaarloosde woningen heeft Woonwinkel Zennevallei een aantal wijken aangeduid voor de toepassing van het project. We hebben ervoor gekozen om prioritair werk te maken van een aantal straten in de Sint-Rochuswijk. De doelstellingen kunnen daar goed bereikt worden omdat er in de wijk een relatief groot aandeel 65-plussers en eigenaars met deels verouderde woningen woonachtig zijn . Nadien kan bekeken worden om andere gebieden in de stad, zoals de invalswegen van Halle of bepaalde straten in de deelgemeente Lembeek, aan te pakken.

Alle inwoners zullen in het project bouwblokrenovatie ‘De wijk knapt op in Sint-Rochus’, betrokken worden in een globale informatiecampagne. Iedereen kan terecht in de Woonwinkel Zennevallei en andere stedelijke diensten voor informatie, advies en tegemoetkomingen over renovatie- en financiële ondersteuningsmogelijkheden, zoals premies voor superisolerende beglazing, subsidies voor dak- en zoldervloerisolatie, een renteloze lening voor OCMW-cliënteel, bijkomende renovatieleningen, aanpassingspremies ouderen en personen met een handicap, subsidies voor renovatieploegen van sociale verhuurkantoren of  renteloze leningen voor renovatie door sociale verhuurkantoren.

Wie wil renoveren kan rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning zal gebeuren via subsidieretentie: verbouwers krijgen een subsidie die pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt.

Het bouwblokrenovatieproject wordt uitgevoerd door de provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle, OCMW Halle, IGS Woonbeleid Zennevallei, Groep Intro en Pajopower

Ben je geïnteresseerd? Kom naar de buurtbabbels op  8 november van 14.00u tot 18.00u en op 13 november van 10.00u tot 14.00u. Er zal een infotentje staan op de parking ter hoogte van de Nijvelsesteenweg met kruising van de Halleweg. Wij geven u dan met veel plezier meer informatie over dit project en over andere premies en energiescans. Een drankje en een hapje hoort daar natuurlijk ook bij.

Kan je er niet bij zijn op de buurtbabbels? Contacteer de woonwinkel voor meer informatie!