Dubbel glas verplicht in elke woning vanaf 2020

 

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli het wijzigingsbesluit betreffende woningkwaliteit definitief goedgekeurd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Dubbel glas in elke woning vanaf 2020
    Er komt een dubbelglasverplichting vanaf 2020. De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in. Een woning zonder dubbel glas krijgt vanaf 2020 hoogstens 9 punten. Vanaf 2023 loopt dat op tot hoogstens 15 punten, waardoor het ontbreken van dubbel glas vanaf dan op zich aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een energiepremie krijgen.
  • Beperkte afwijkingen op de oppervlaktenorm voor bestaande woningen
    Er zijn 2 beperkte afwijkingen toegestaan op de oppervlaktenorm voor bestaande woningen met plaatsbesparende maatregelen. Deze afwijkingen zijn beperkt tot woningen die gebouwd of vergund zijn vóór 1 oktober 2016 en kunnen in geen geval worden toegepast op woningen die later worden (om)gebouwd of vergund.
  • Verhoging van de bezettingsnorm bij open keukens
    De regering past de bezettingsnorm aan om rekening te houden met open keuken-concepten.

De wijzigingen traden in werking op 1 oktober 2016

Meer informatie? Kom langs in de woonwinkel!