Provinciale groepsaankoop isolatie, ramen en zonnepanelen

Ook in 2019 organiseert de provincie Vlaams-Brabant een groepsaankoop rond isolatie, ramen en zonnepanelen. Meer weten? Kom naar een infoavond in jouw buurt.

Tijdens een infoavond leer je over:

  • Het nut van dak en (spouw)muurisolatie, isolerende beglazing en/of zonnepanelen
  • Belangrijke aandachtspunten
  • De verschillende soorten isolatiematerialen, ramen en beglazingen, of zonnepanelen
  • Krijg je uitleg over de groepsaankopen, premies en leningen
  • Maak je kennis met het aanbod en de prijzen van de aannemers en installateurs van de groepsaankoop
  • Win je advies in voor jouw persoonlijke situatie bij een adviseur van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen

 De infoavonden gaan door op de volgende momenten:

Meer informatie: https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/...