Stopzetting premie provincie Vlaams-Brabant dakisolatie en super isolerende beglazing

De provincieraad heeft beslist om de reglementen voor het plaatsen van dakisolatie (enkel voor beschermde afnemers) en voor het plaatsen van super isolerende beglazing op te heffen.

Voor het plaatsen van dakisolatie zullen de aanvragen die voor 1/11/2019 ingediend zijn bij de provincie nog behandeld worden.

Voor het plaatsen van super isolerende beglazing zullen de aanvragen die bij de netbeheerder ingediend zijn voor 1/1/2020 nog behandeld worden. De gegevens zullen zoals steeds doorgestuurd worden door de netbeheerder en de aanvragers zullen een voor ingevuld formulier ontvangen.