Vraag de premie voor uw gascondensatieketel snel aan!

Wie investeert in een gascondensatieketel (met productlabel A), kan hiervoor nog een premie aanvragen als de eindfactuurdatum uiterlijk 31 oktober 2023 is. Eindfacturen vanaf 1 november 2023 komen dus niet meer in aanmerking voor de premie.
De aanvraag van de premie zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de datum op de eindfactuur dus uiterlijk 31-10-2023 is.

Andere voorwaarden:
- Uw jaarlijks belastbaar inkomen valt binnen de laagste inkomstencategorie:
o Alleenstaande: ≤ 40.730 euro
o Alleenstaande + 1 persoon ten laste of koppel: ≤ 57.020 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
- minimale investering 1000 EUR excl. BTW.
- de factuur is niet ouder dan 2 jaar.

Premiebedrag:
• basispremie: 1800 euro, max. 40% van uw factuur
• 2500 euro indien ter vervanging van een stookolieketel, max. 50% van de factuur


Meer informatie?
https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-gascondensatieketel-tot-en-met-31-oktober-2023