Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.

 


Nieuws

De wijk knapt op in Sint Rochus - Samen werken aan kwaliteitsvol wonen

Samen met de provincie Vlaams-Brabant en het OCMW Halle werkt de woonwinkel Zennevallei mee aan een project rond bouwblokrenovatie voor energiezuiniger en kwaliteitsvol wonen bij kansengroepen. Binnen dit project willen we verschillende woningen in de Halse Sint-Rochuswijk gaan renoveren met als prioritaire focus woningen van ouderen en mensen met een laag inkomen. 

Wijziging openingsuren

Vanaf maandag 6 november 2017 wijzigen onze openingsuren en dit zowel in Halle als in Sint-Pieters-Leeuw.

Kom zaterdag de Woonwinkel bezoeken op de gezondheidsmarkt!

Infosessie: Mijn verwarmingsketel is aan vervanging toe

Op donderdag 26 oktober organiseert Archeduc in samenwerking met Dialoog een infosessie over het vervangen van je verwarmingsketel. Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsketel vervangt? Je leert meer over de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Je krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op verschillende energiebronnen en onder welke voorwaarden je ze efficiënt toepast. Verder bekijken we een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

Woonwinkel en Logo Zenneland organiseren gezondheidswandeling

Op 20 oktober organiseren we de eerste gezondheidswandeling in Sint-Pieters-Leeuw en Halle. Op een parcours van 7km kom je meer te weten over valpreventie en slim stoken met enkele interessante tussenstops. Maak ook kans op een leuke prijs.

Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Iedereen is welkom om 14u in het lokaal dienstencentrum De Pasja (A. Demaeghtlaan 28 te Halle).

19/05/2017: Hervorming Vlaamse Energielening goedgekeurd

Na de zesde staatshervorming, werd de energielening een gewestelijke in plaats van een federale bevoegdheid. Het huidige systeem is sinds 2015 in voege: Energiehuizen verstrekken vandaag goedkope leningen voor energetische renovaties en investeringen in hernieuwbare energie aan 2%. De sociale doelgroep leent renteloos en kan beroep doen op ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de werken.

Water kost geld! Doe mee en bespaar €250 op je waterfactuur!

Je huurt? Je wil graag besparen op water? Speel mee en misschien win jij wel de hoofdprijs!

Wat?
Door tips, hulpmiddelen en advies aan huis besparen we een maand lang samen met jou op je waterfactuur. De deelnemers die het meeste besparen krijgen een korting op hun waterfactuur.
Geen verliezers, alle deelnemers worden beloond.

Hoe doe je mee?
Contacteer jouw maatschappelijk assistent of de woonwinkel.
Inschrijven kan tot 30 juni 2017.

Het woonloket van Sint-Pieters-Leeuw verhuist op 2 mei naar de Welzijnscampus te Ruisbroek

 

In Sint-Pieters-Leeuw werden er al heel wat voorbereidingen getroffen betreffende de bestuurlijke en politieke integratie tussen de gemeente en het OCMW. Zo dienen de verschillende diensten van het OCMW en de gemeente zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd te worden. De verhuis van het woonloket naar de campus van het OCMW te Ruisbroek kadert eveneens in deze integratie-oefening.

Info-avonden en groepsaankopen "Energieke daken": Halle en Sint-Pieters-Leeuw

De provincie start in samenwerking met PAJOPOWER, 3WPLUS, IGO, KRINGWINKEL HAGELAND en de gemeenten de provinciale campagne ‘Energieke daken’. Via infosessies en een groepsaankoopactie van dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen wil de provincie in samenwerking met de partners de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van daken en zoldervloeren stimuleren.

 

Uw dak geschikt voor zonne-energie?

Het Vlaams Energieagent heeft een 'zonnekaart' uitgewerkt. Dit is een online toepassing waar iedereen kan zien of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler, hoeveel de installatie kost en wat de terugverdientijd is.

Renovatielening provincie Vlaams-Brabant

 

Ook in 2017 kan u bij de provincie een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal €20 000 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Provinciale groepsaankopen voor dak-en zoldervloerisolatie en zonnepanelen Infosessies voor aannemers en installateurs op 13 en 15 februari 2017

De provincie Vlaams-Brabant start in de loop van 2017 in samenwerking met een aantal regionale organisaties de provinciale campagne ‘Energieke daken’: informatieacties en groepsaankopen rond dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen (PV).

Samen met de Bouwunie en de Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant, de gemeenten,  de lokale wooninfopunten en lokale verenigingen zullen de groepsaankopen via diverse kanalen gepromoot worden bij alle inwoners van de provincie. 

Pagina's