Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.

 


Nieuws

Premies voor energiebesparing 2015

Premies netbeheerder 2015

Voor 2015 zijn er geen wijzigingen voor de energiepremies van de netbeheerder. Wat het tijdskader voor het afbouwen van de energiepremies betreft, wordt een definitieve beslissing verwacht in de eerste helft van 2015. Wijzigingen zullen in principe ingaan vanaf 1 januari 2016.

« Gas - Elektriciteit : durf vergelijken ! »

In het dagelijkse leven moet u voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijkt u de opties die u worden aangeboden.

 

Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas en elektriciteit, is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende formules van dezelfde leverancier.

 

Om u hierbij te helpen, heeft uw gemeente beslist deel te nemen aan de nationale informatiecampagne  « Gas - Elektriciteit : durf vergelijken ! », die net zoals in 2012 door de FOD Economie wordt georganiseerd.

 

Duurzaam bouwen en verbouwen

Via het dak verliest een woning gemiddeld 26 % warmte, via de muren eveneens 26 % en via de ramen tot 20 %. Als we deze drie delen van onze woning goed isoleren kunnen we dus tot 72 % van onze jaarlijkse warmtevraag besparen!

Op een verbruik van 2000 l stookolie per jaar dus tot 1400 l stookolie. Dat kan tellen!

De Vlaamse renovatiepremie wijzigt

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later.

Wat verandert er?

Een woning huren...

Geïnteresseerd in het huren van een woning? Enkele aandachtspunten op een rijtje.

 

Bij het huren van een woning wordt er een schriftelijke huurovereenkomst en een plaatsbeschrijving opgemaakt. In de schriftelijke overeenkomst moeten minstens volgende gegevens staan:

 

            - de identiteit van de huurder en de verhuurder;

            - de begindatum van het contract;

            - een opsomming van alle lokalen van de woning;

            - de huurprijs.

 

Woonstudie Halle

Met de woonstudie zet de stad Halle de krachtlijnen uit voor een lokaal woonbeleid.

Een woonbeleid moet gericht zijn op de lokale context en uitdagingen maar ook rekening houden met bovenlokale ontwikkelingen en dynamieken. Vooral dit laatste is een niet te onderschatten factor in Halle. Halle is niet enkel een stedelijk centrum ten aanzien van de eigen deelgemeenten Buizingen en Lembeek en ten aanzien van de ruimere omgeving, maar Halle ondervindt ook onmiskenbaar de invloed van Brussel.

Wijzigingen kaderbesluit sociale huur

Het kaderbesluit sociale huur wordt gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 2013. Deze wijzigingen zijn in het Belgisch staatsblad verschenen en zij worden van kracht op 23 december 2013, met uitzondering van de wijzigingen in kader van de versnelde toewijzing (inwerkingtreding 1 januari 2014) en de huurwaarborgregeling (inwerkingtreding 1 maart 2014).

 

Deze wijzigingen kunnen belangrijk zijn voor u als (kandidaat-) huurder van een sociale woning. Een aantal wijzigingen op een rijtje:

 

Laat je niet in de (huur)val lokken!

Wees voorzichtig wanneer je via het web zoekt naar een huurwoning of appartement. Regelmatig krijgt de Woonwinkel Zennevallei meldingen dat oneerlijke personen via valse advertenties, huurders in de val willen lokken. 

 

Enkele tips bij je zoektocht naar een huurwoning via het web:

Pagina's