Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.


Nieuws

Wijzigingen kaderbesluit sociale huur

Het kaderbesluit sociale huur wordt gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 2013. Deze wijzigingen zijn in het Belgisch staatsblad verschenen en zij worden van kracht op 23 december 2013, met uitzondering van de wijzigingen in kader van de versnelde toewijzing (inwerkingtreding 1 januari 2014) en de huurwaarborgregeling (inwerkingtreding 1 maart 2014).

 

Deze wijzigingen kunnen belangrijk zijn voor u als (kandidaat-) huurder van een sociale woning. Een aantal wijzigingen op een rijtje:

 

Laat je niet in de (huur)val lokken!

Wees voorzichtig wanneer je via het web zoekt naar een huurwoning of appartement. Regelmatig krijgt de Woonwinkel Zennevallei meldingen dat oneerlijke personen via valse advertenties, huurders in de val willen lokken. 

 

Enkele tips bij je zoektocht naar een huurwoning via het web:

Pagina's