Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.


Nieuws

Professionele ondersteuning voor renovatieplannen - 13 juni 2018 in Halle

Minder energie verbruiken door energiezuinig  te bouwen en te renoveren is één van de concrete initiatieven in het bereiken van klimaatneutraliteit.

Ook u als inwoner kan uw steentje bijdragen. Goede informatie en deskundige begeleiding zijn daarbij erg belangrijk.

Wij begeleiden jouw energierenovatie

Je wilt werk maken van een goed geïsoleerde woning? Of je plant de installatie van een zonneboiler of warmtepomp? Maar hoe pak je dat nu het beste aan? Win tijd en energie en laat je begeleiden door onze BENOvatiecoach. Een expert met kennis van zaken.

Isoleren van hellende en platte daken - gratis infosessie 6 maart 2018 om 19u30

Huurpunt in buurthuizen Halle

Heb je vragen over het huren van een woning? Kom dan langs in de Buurthuizen in Halle. Op de volgende momenten helpen we je graag verder op deze locaties:


Woensdag 21 februari van 18u tot 19u
Buurthuis Windmoleken
(Kopheiweg 145 te Halle)

Donderdag 22 februari van 18u tot 19u
Buurthuis Vogelweelde
(Kwikstaartlaan 6B te Halle)

U kan langskomen zonder afspraak.

Beste wensen voor 2018!

Woonwinkel Zennevallei wenst u een gelukkig nieuwjaar!

Tijdens de feestdagen blijven we beschikbaar en kan u langskomen tijdens de openingsuren in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Enkel op 26 december is het woonloket te Halle gesloten.

Bewust omgaan met water loont

In het Sociaal Huis werden de prijzen uitgereikt van de wedstrijd “Water voor iedereen”. Drie gezinnen die het meeste water bespaard hebben, in verhouding tot hun gemiddeld verbruik, hebben een geldsom gewonnen die rechtstreeks overgemaakt wordt aan de watermaatschappij. Daarmee wordt een deel van hun jaarlijks gebruik betaald.

Minder betalen voor energie? Switch gratis mee!

De energiesnoeiers van Groep Intro houden in diverse gemeenten een heuse SWITCH CAMPAGNE en adviseren en begeleiden bezoekers bij de overstap van energieleverancier.

Kom langs op de zitdag met jouw eindafrekening van de energiefactuur om na te kijken of jij klant bent bij de voordeligste leverancier! 

De wijk knapt op in Sint Rochus - Samen werken aan kwaliteitsvol wonen

Samen met de provincie Vlaams-Brabant en het OCMW Halle werkt de woonwinkel Zennevallei mee aan een project rond bouwblokrenovatie voor energiezuiniger en kwaliteitsvol wonen bij kansengroepen. Binnen dit project willen we verschillende woningen in de Halse Sint-Rochuswijk gaan renoveren met als prioritaire focus woningen van ouderen en mensen met een laag inkomen. 

Wijziging openingsuren

Vanaf maandag 6 november 2017 wijzigen onze openingsuren en dit zowel in Halle als in Sint-Pieters-Leeuw.

Kom zaterdag de Woonwinkel bezoeken op de gezondheidsmarkt!

Infosessie: Mijn verwarmingsketel is aan vervanging toe

Op donderdag 26 oktober organiseert Archeduc in samenwerking met Dialoog een infosessie over het vervangen van je verwarmingsketel. Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsketel vervangt? Je leert meer over de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Je krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op verschillende energiebronnen en onder welke voorwaarden je ze efficiënt toepast. Verder bekijken we een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

Woonwinkel en Logo Zenneland organiseren gezondheidswandeling

Op 20 oktober organiseren we de eerste gezondheidswandeling in Sint-Pieters-Leeuw en Halle. Op een parcours van 7km kom je meer te weten over valpreventie en slim stoken met enkele interessante tussenstops. Maak ook kans op een leuke prijs.

Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Iedereen is welkom om 14u in het lokaal dienstencentrum De Pasja (A. Demaeghtlaan 28 te Halle).

Pagina's