Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.


Nieuws

Woonanalyse Sint-Pieters-Leeuw

Woonwinkel Zennevallei heeft nu ook voor Sint-Pieters-Leeuw een woonanalyse opgemaakt. Opvallende conclusies zijn de grote bevolkingsaangroei (nu meer dan 33 000 inwoners) en de immigratiedruk vooral vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Rentevoet van het Vlaams Woningfonds is gedaald ....

De rentevoet voor de sociale woonleningen van het Vlaams Woningfonds is gedaald tot 2%.

Provincie verhoogt woonkwaliteit voormalige weekendverblijven. OPROEP VOOR KLEINSCHALIG WONEN

Ontwerp jij een betaalbare woning?

Houten chalets en vertimmerde woonwagens. Veel mensen die

op voormalige campingsites of in weekendverblijfparken wonen,

hebben het niet zo comfortabel. De provincie Vlaams-Brabant

maakt niet alleen werk van het wettelijke kader met het Provinciale

Ruimtelijke Uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en

residentiële woonwagenterreinen’, ze wil ook wat doen aan de

woonkwaliteit. Daarom doet de provincie een open oproep:

 

Kleinschalige wooneenheden

Ontwerp kleinschalige wooneenheden van 80m² en 240m³

Rentevoet van het Vlaams Woningfonds is gedaald ....

De maximum rentevoet voor de sociale woonleningen van het Vlaams Woningfonds is gedaald tot 2,28%. De minimum rentevoet bedraagt 2 %.

Voor meer informatie over de sociale woonleningen verwijzen wij u graag naar de website www.vlaamswoningfonds.be.

 

11/12/2014 Een dag niet!

Wist je dat er in België meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken in een woning? De maatschappelijke kost is torenhoog:  jaarlijks betalen we met z’n allen meer dan 350 miljoen euro…

Hoog tijd dat we hier samen iets aan doen!

Premies voor energiebesparing 2015

Premies netbeheerder 2015

Voor 2015 zijn er geen wijzigingen voor de energiepremies van de netbeheerder. Wat het tijdskader voor het afbouwen van de energiepremies betreft, wordt een definitieve beslissing verwacht in de eerste helft van 2015. Wijzigingen zullen in principe ingaan vanaf 1 januari 2016.

« Gas - Elektriciteit : durf vergelijken ! »

In het dagelijkse leven moet u voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijkt u de opties die u worden aangeboden.

 

Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas en elektriciteit, is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende formules van dezelfde leverancier.

 

Om u hierbij te helpen, heeft uw gemeente beslist deel te nemen aan de nationale informatiecampagne  « Gas - Elektriciteit : durf vergelijken ! », die net zoals in 2012 door de FOD Economie wordt georganiseerd.

 

Duurzaam bouwen en verbouwen

Via het dak verliest een woning gemiddeld 26 % warmte, via de muren eveneens 26 % en via de ramen tot 20 %. Als we deze drie delen van onze woning goed isoleren kunnen we dus tot 72 % van onze jaarlijkse warmtevraag besparen!

Op een verbruik van 2000 l stookolie per jaar dus tot 1400 l stookolie. Dat kan tellen!

De Vlaamse renovatiepremie wijzigt

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later.

Wat verandert er?

Een woning huren...

Geïnteresseerd in het huren van een woning? Enkele aandachtspunten op een rijtje.

 

Bij het huren van een woning wordt er een schriftelijke huurovereenkomst en een plaatsbeschrijving opgemaakt. In de schriftelijke overeenkomst moeten minstens volgende gegevens staan:

 

            - de identiteit van de huurder en de verhuurder;

            - de begindatum van het contract;

            - een opsomming van alle lokalen van de woning;

            - de huurprijs.

 

Woonstudie Halle

Met de woonstudie zet de stad Halle de krachtlijnen uit voor een lokaal woonbeleid.

Een woonbeleid moet gericht zijn op de lokale context en uitdagingen maar ook rekening houden met bovenlokale ontwikkelingen en dynamieken. Vooral dit laatste is een niet te onderschatten factor in Halle. Halle is niet enkel een stedelijk centrum ten aanzien van de eigen deelgemeenten Buizingen en Lembeek en ten aanzien van de ruimere omgeving, maar Halle ondervindt ook onmiskenbaar de invloed van Brussel.

Pagina's