Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.

 


Nieuws

Provinciale groepsaankopen voor dak-en zoldervloerisolatie en zonnepanelen Infosessies voor aannemers en installateurs op 13 en 15 februari 2017

De provincie Vlaams-Brabant start in de loop van 2017 in samenwerking met een aantal regionale organisaties de provinciale campagne ‘Energieke daken’: informatieacties en groepsaankopen rond dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen (PV).

Samen met de Bouwunie en de Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant, de gemeenten,  de lokale wooninfopunten en lokale verenigingen zullen de groepsaankopen via diverse kanalen gepromoot worden bij alle inwoners van de provincie. 

Wijzigingen sociale huur

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring verleend aan het besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

* Voortaan zullen sociale huurders tijdelijke contracten krijgen van 9 jaar.

Beste wensen voor 2017!

Woonwinkel Zennevallei wenst u een gelukkig nieuwjaar!

Tijdens de feestdagen blijven we beschikbaar en kan u langskomen tijdens de openingsuren in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Enkel op 23 december en 26 december is het woonloket te Sint-Pieters-Leeuw gesloten. De woonwinkel te Halle is op 23 december wel open.

Halle zet in op kwaliteit van woningen

 

In 2013 werd de woonstudie van Halle afgerond. Daaruit kwamen twee belangrijke doelstellingen: een goede kwaliteitsbewaking van het patrimonium en het bevorderen van wonen in Halle als een positieve keuze.

De woonwinkel ontvangt 3000ste klant

Op 6 oktober 2016 verwelkomden wij onze 3000ste klant. Sinds de opstart in januari 2013 vonden er reeds heel wat inwoners van Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun weg naar de woonwinkel; in dit jaar alleen werden er al 650 klanten verder geholpen. De 3000ste klant, Verone Leroy uit Halle, ontving een kleine attentie in de vorm van een huisje vol met lekkers.

Dubbel glas verplicht in elke woning vanaf 2020

 

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli het wijzigingsbesluit betreffende woningkwaliteit definitief goedgekeurd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Premies Eandis 2017

Plan je energiezuinige investeringen en worden deze werken pas gefactureerd in 2017? Hou dan nu al rekening met de nieuwe premievoorwaarden. Deze zijn onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Overheid.

De woonwinkel te Halle verhuist naar het Sociaal Huis

Op 25 augustus 2016 verhuist de woonwinkel te Halle naar het Sociaal Huis met postadres te Auguste Demaeghtlaan 30, 1500 Halle. Op 25/08 en op 26/08 zullen de permanenties te Halle hierdoor niet kunnen doorgaan.

Wij verwelkomen de bezoekers van de woonwinkel graag vanaf dinsdag 30 augustus op onze nieuwe locatie! De permanenties blijven doorgaan op dinsdag tussen 9u-12u, donderdag tussen 14u-16u en vrijdag tussen 14u-16u. Op donderdag is het eveneens mogelijk een afspraak te maken tot 19u.

CBE organiseert cursus voor huurders

In september start het Centrum voor Basiseducatie met de cursus 'Rijker Wonen'.

De cursus is gericht op alle huurders op de private en sociale huurmarkt. In de cursus leer je je rechten en plichten als huurder.

De inhouden die aan bod komen tijdens de cursus zijn:

1.            gezond wonen/onderhoud van de woning

2.            rechten en plichten van de huurder

3.            hoe op een aanvaardbare manier klachten formuleren (assertief communiceren)

Woonwinkel Zennevallei heeft een nieuwe woonbegeleider

De tweede subsidieperiode van ons intergemeentelijk project bracht tevens enkele wijzigingen met zich mee. Op 01 april 2016 nam Els Lehouck, de vorige woonbegeleider binnen de woonwinkel, de functie van coördinator over van Karolien Mettens. Sinds 13 juni is nu ook de nieuwe woonbegeleider Nele Vandercammen van start gegaan. 

Als woonbegeleider helpt Nele jou graag verder met al jouw vragen rond wonen: Informatie over huuraangelegenheden, een aanvraag voor een sociale woning, informatie over sociaal kopen/lenen, het vinden van een aangepaste woning, enz.

Wateroverlast 7 juni 2016: voor inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Welzijnsbeurs Halle 7 juni 2016 CC 't Vondel: de Woonwinkel is er ook!

Op de Welzijnsbeurs, die doorgaat op 07 juni van 14u tot 21u in CC 't Vondel, vind je tal van stands, lezingen en workshops rond gezondheid. De woonwinkel zal eveneens aanwezig zijn voor informatie en tips rond gezond wonen. Hopelijk tot dan!

Klik op het logo van de stad Halle voor meer informatie.

Pagina's