Welkom

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.

Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente Beersel hebben daarom het “Woonbeleid Zennevallei”, een intergemeentelijk samenwerkingsproject, opgestart. Hierdoor kan de problematiek van de huisvesting gezamenlijk aangepakt worden. Dat gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.

 


Nieuws

Infosessies en groepsaankoopactie Fotovoltaïsche Zonne-Installatie (PV)

Hoewel de periode van subsidiëring voorbij is, blijft de investering in een fotovoltaïsche zonne-installatie zowel economisch als ecologisch interessant. PV-pannelen zetten het zonlicht om in elektriciteit die direct kan gebruikt worden, opgeslagen worden of op het openbare net geplaatst worden.

Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei organiseert in de maand mei twee gratis infomomenten over PV-zonnepannelen. 

 

De Vlaamse energielening: wijziging zitdag Woonwinkel

De ontvangdagen voor de aanvragen van de Vlaamse energielening in de Woonwinkel blijven ongewijzigd (elke 2de en 4de dinsdagvoormiddag Woonwinkel Halle) maar kan vanaf heden enkel op afspraak.

De contactgegevens van 3wplus:  contactpersoon: Katrien Vervloet

 Tel.: 02/451 53 84     GSM: 0493/51.17.65

katrien.vervloet@3wplus.be

 

Energiepremies wijzigen vanaf 2017

Woonwinkel Zennevallei bestaat drie jaar

Op 1 januari 2013 ging de intergemeentelijke samenwerking  Woonbeleid Zennevallei van start. Deze samenwerking tussen de stad en het OCMW van Halle en de gemeente en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw had als doel de huisvestingsproblematiek in deze regio gezamenlijk aan te pakken. Ondertussen zit de eerste driejarige periode er reeds op en verkreeg ons project een goedkeuring voor de volgende subsidieperiode van drie jaar.

Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed

Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. U kunt de premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. De overgangsregeling geldt tot 1 februari 2016.

De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie onderscheidt vier categorieën werken die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming:

Belastingvermindering dakisolatiepremie nog minstens één jaar behouden.

Naast een hele reeks energiepremies voor energiebesparende maatregelen (isoleren van daken en muren, plaatsen van hoogrendementsglas...), bestaat er ook nog de belastingvermindering van 30 procent voor het plaatsen van dakisolatie. Deze belastingvermindering is sinds 2014 een bevoegdheid van Vlaanderen.

Minister Turtelboom bevestigde dat ook deze belastingvermindering nog zeker tot eind 2016 geldig blijft. Het maximumbedrag voor 2016 zal begin 2016 bekend gemaakt worden.

Al voor de 2e keer strijkt de Kyoto-mobiel neer in Buizingen!

De jaarlijkse energiekosten voor een woning wegen  aardig  door op ieders gezinsbudget. Een gemiddeld gezin geeft voor de verwarming en het elektriciteitsverbruik in de eigen woning jaarlijks 2000 € (indien verwarmd met gas) tot 2600 € (indien verwarmd met mazout) uit.

Gratis infoavond 'Verhuren zonder zorgen'

Wat is een goed en geldig huurcontract? Heb ik recht op premies wanneer ik werken uitvoer in de huurwoning? Welke herstellingen ben ik verplicht te doen als eigenaar? En hoe zit het nu ook alweer met die rookmelders? Bij het verhuren van een woning komt heel wat kijken.

Gratis Energiefit-avond voor snelle energiebesparing? Laat onze expert je inspireren!

Doelgroep: iedereen die graag geld en energie bespaart met weinig moeite

 

Infoavond en groepsaankoop ‘Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is?’

Wist u dat 50 tot 70 % van uw energierekening naar de verwarming van uw woning gaat? Het loont dus zeker de moeite om energiezuinig te verwarmen.  Zowel het type van verwarmingsinstallatie, als het correct gebruik en het regelmatig onderhoud van de installatie zijn bepalend voor uw energiebesparing.

Tijdens deze infoavond krijgt u meer inzicht over de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren, convectoren als vloerwarming en wandverwarming komen aan bod.

Infoavond en groepsaankoop ‘Energie besparen door glas en schrijnwerk’

We beseffen niet altijd dat de keuze van beglazing en raamprofielen in grote mate mee ons wooncomfort bepaalt. Met glas kan je niet alleen de warmte binnenhouden, maar je ook beschermen tegen zomerse hitte, geluidshinder, inbraak enzovoorts.

 

Tijdens deze infoavond vertellen we je alles over de mogelijkheden van isolerende beglazing in bestaande raamkaders, de mogelijkheden van veiligheidsglas, zonwerende beglazing, houten, PVC en aluminium frames, dakvlakramen en lichtkoepels.
 

20 jaar aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap

Aanpassingspremies zijn nuttig instrument

De aanpassingspremies stimuleren ouderen en personen met een handicap om zolang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Voorbeelden van aanpassingen:

Pagina's